Slovníček pojmů

Česká pojišťovna

pracovní úraz ( společnosti se vznikem do 31. 12. 1992 ) každý zaměstnavatel hradí ze zákona pojištění za své zaměstnance a v případě pracovního úrazu, smrti nebo nemoci z povolání hradí tento pojistitel odškodnění za zaměstnavatele, v případě smrti jednorázové odškodnění, v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání dorovnání životní úrovně ( dorovnání průměrné mzdy k sociální dávce ) po dobu pracovní neschopnosti, v případě trvalých následků a snížení společenského uplatnění taktéž dorovnání životní úrovně, jakou měl poškozený před úrazem.
celý pojem...

Denní odškodné

Součást úrazového pojištění, jedná se o plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu, která se počítá dle počtů dní.
celý pojem...

Doživotní renta, životní renta

doživotní finanční náhrada za způsobenou škodu, jakési dorovnání výdělků v penězích, kterých poškozený dosahoval před způsobenou škodou.
celý pojem...

Duševní bolestné

odškodnění za to, že byla neoprávněným zásahem snížena důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti.
celý pojem...

Finanční škoda

následná škoda po způsobené škodě na zdraví nebo majetku, v některých případech se může jednat o čistou finanční škodu.
celý pojem...

Fyzická osoba

člověk, osoba s právy a povinnostmi od početí až do smrti, svéprávná, přičemž povinnosti na sebe mohou brát pouze osoby zletilé.
celý pojem...

Invalidita, invalida

následek nehody nebo úrazu, znemožňující poškozenému vykonávat řádné zaměstnání či jinou výdělečnou činnost, v mnoha případech mající za následek snížení životní úrovně.
celý pojem...

Invalidní důchod

plný nebo částečný, sociální dávka státu, vyměřená dle zákona o důchodovém pojištění přiznaná pouze v případě že dotyčná osoba není schopna plně vykonávat zaměstnání, podkladem pro její udělení je rozhodnutí zdravotní komise správy sociálního zabezpečení.
celý pojem...

Jizvy a pojistné plnění

destrukce tkáně, částečně obnovitelná, srostlá, nikoli do původní podoby, následek nehody, úrazu, které byly způsobeny třetí osobou, jenž za škodu odpovídá, jinak se řeší u dětí a mladistvých, jinak u starších osob, rozdíl je také, zda jde o muže či ženu, zda je v obličeji nebo na jiné části těla, jaké problémy poškozenému působí a dále pak velikost jizvy a její vzhled.
celý pojem...

Kooperativa pojišťovna

pracovní úraz – ( společnosti se vznikem od 01. 01. 1993 ) každý zaměstnavatel hradí ze zákona pojištění za své zaměstnance a v případě pracovního úrazu, smrti nebo nemoci z povolání hradí tento pojistitel odškodnění za zaměstnavatele, v případě smrti jednorázové odškodnění, v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání dorovnání životní úrovně ( dorovnání průměrné mzdy k sociální dávce ) po dobu pracovní neschopnosti, v případě trvalých následků a snížení společenského uplatnění taktéž dorovnání životní úrovně, jakou měl poškozený před úrazem.
celý pojem...

Kosmetické následky

jsou takové, k jejich odstranění je zapotřebí chirurgického zákroku nebo dlouhodobého léčení, případně jsou neodstranitelné a nositeli těchto následků činí duševní, pohybové, životní, vzhledové problémy.
celý pojem...

Lidská důstojnost

obdoba ochrany osobnosti a odškodnění za její porušení
celý pojem...

Náhrada cestovného

v souvislosti se způsobenou škodou na zdraví, po úmrtí ,má poškozený nebo pozůstalý po viníkovi škody právo na úhradu cestovních nákladů, které musí vynaložit, a které dříve vynakládat nemusel.
celý pojem...

Náhrada mzdy

náhrada mzdy a její výše je dána sociálním systémem, platným v ČR a dále odpovědností viníka za způsobenou škodu, například při pracovním úrazu dorovnání mzdy ze zákonného pojištění.
celý pojem...

Náhrada škody

škodu je povinen nahradit ten, kdo ji svým protiprávním chováním způsobil. Jedná se újmu, jenž poškozený utrpěl na svém majetku či zdraví, jenž je viník povinen nahradit a to nejčastěji v penězích.
celý pojem...

Náhrada za nemoc z povolání, za pracovní úraz, za ušlý zisk

náhrada škody za způsobenou škodu v zaměstnání v penězích, částečně ze sociálního systému a částečně ze zákonného pojištění.
celý pojem...

Náklady nutně vynaložené

po úraze, nemoci z povolání, které je nutné vynaložit k dosažení plnohodnotnějšího způsobu života. V případě smrti na rozloučení, ošacení, smuteční výzdobu a hostinu, tedy na důstojné rozloučení.
celý pojem...

Náklady spojené s léčením

jsou všechny takové, které musí poškozený vynaložit navíc v souvislosti se způsobenou škodou a které před ní vynakládat nemusel.
celý pojem...

Nárok na důchod

je rozlišováno několik druhů důchodů ( starobní, invalidní, vdovský, sirotčí ). Jeho nárok vzniká na základě zákona o důchodovém pojištění, ale také na základě způsobené škody na zdraví nebo usmrcením blízké osoby.
celý pojem...

Nemoc z povolání

následek úrazu nebo jiného působení vykonávané pracovní činnosti na tělo člověka, má trvalý, úplně nevyléčitelný nebo jen částečně léčitelný charakter.
celý pojem...
<   | 1 | 2 | 3 | 4 |    > 

O nás

Proti komu mohu uplatňovat svůj nárok

Z čeho mohu uplatňovat nárok na odškodnění

Jaký nárok, nároky lze uplatňovat

více

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti
Centrum odškodného, s.r.o.
IČ: 28 74 07 69
Bělehradská 1184/11
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 201 008, 475 201 025
odskodne@odskodne.cz

Vyhledávání

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.odskodne.cz pište na odskodne@odskodne.cz
Provozovatel stránek neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy.
Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky Označené jako "Doporučuje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference