Slovníček pojmů

Příbuzní v řadě přímé

matka, otec, sourozenci, syn, dcera, manžel, manželka, registrovaný partner.
celý pojem...

Psychická bolest, deprivace, labilita, újma

příčinou může být nehoda, úraz, úmrtí, či jinak způsobená škoda, dlouhodobější povahy, jejímž následkem je například ztráta zaměstnání, hospitalizace ve speciálním zařízení.
celý pojem...

Renta

finanční odškodnění po způsobené škodě. Náhrada za ztrátu přijmu po škodě na zdraví nebo úmrtím.
celý pojem...

Renta po úraze, renta za pracovní úraz

dorovnání výše výdělku při pracovní neschopnosti nebo nemoci z povolání po dobu, kdy poškozený nemůže vykonávat práci s výdělkem jako dříve. V případě zlepšení zdravotního stavu po určité době a vrácení k práci nebo k normálnímu životu, kdy se poškozený zase se může vrátit k zaměstnání nebo výdělečné činnosti nárok na rentu zaniká.
celý pojem...

Škoda na zdraví

nemajetková ujma způsobená třetí osobou, jenž má za následek nerovnováhu těla a snížení jeho plnohodnotné funkce, neschopnost se vyrovnat s denními aktivitami.
celý pojem...

Škoda způsobená smrtí, úmrtím

škoda na zdraví s následkem smrti.
celý pojem...

Škoda způsobená zaměstnavatelem

škoda na zdraví úrazem, nemoc z povolání, smrtí za níž odpovídá zaměstnavatel.
celý pojem...

Smrt úrazem

je to náhlé a neočekávané působení zevních sil nezávislé na vůli zraněného, jehož následkem je škoda na zdraví s následkem smrti.
celý pojem...

Smrtelné dopravní nehody

dopravní nehody, při nichž na následky úrazu zemřel alespoň jeden z účastníků.
celý pojem...

Speciální náklady

jsou takové, které nejsou běžné vzhledem ke způsobené škodě, nemají běžný charakter a jsou speciální například k poloze, přístupnosti bydliště poškozeného, k jeho individuálním potřebám či zvyklostem.
celý pojem...

Společná domácnost

taková, kde společně žijí, hospodaří alespoň dvě osoby.
celý pojem...

Stanovení výše škody

stanoví se výše způsobené škody v penězích, u škod na zdraví je dána bodovým ohodnocením úrazu, délkou léčení u smrti je dána zákonem.
celý pojem...

Těžká újma na zdraví

jedná se vážnou poruchu zdraví nebo onemocnění, zmrzačení, ztrátu nebo podstatné snížení pracovní schopnosti, ztrátu či ochromení končetin, podstatné oslabení nebo úplnou ztrátu některého ze smyslových ústrojí, poškození či ztrátu orgánu. Při posuzování se přihlíží také k délce léčení, pracovní neschopnosti poškozených, zda je následkem zohyzdění a množství útrap s újmou na zdraví souvisejících.
celý pojem...

Trvalé následky úrazu

následky po úrazu, jenž jsou trvale neodstranitelné a nevyléčitelné.
celý pojem...

Úhrada léků

je stanovena zákonem. V souvislosti se způsobenou škodou na zdraví by finanční povinnost za úhradu léků měla přejít na toho, kdo škodu způsobil.
celý pojem...

Úhrada škody z povinného ručení

zákonné pojištění motorových vozidel, jenž je povinen uzavřít s pojišťovnou každý, jenž vlastní či provozuje motorové vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci. Z pojištění se následně pokrývají finanční potřeby po způsobené škodě na zdraví a majetku, případně škody finančního charakteru.
celý pojem...

Újma na zdraví

nemajetková ujma způsobená třetí osobou, jenž má za následek nerovnováhu těla a snížení jeho plnohodnotné funkce, neschopnost se vyrovnat s denními aktivitami.
celý pojem...

Úmrtí člena rodiny, úmrtí v rodině

úmrtí osoby blízké nebo osoby žijící ve společné domácnosti.
celý pojem...

Úraz

je to náhlé a neočekávané působení zevních sil nezávislé na vůli zraněného, jehož následkem je poškození zdraví nebo smrt.
celý pojem...

Usmrcení z nedbalosti

právní výraz vyskytující se mimo jiné v trestním zákoníku, jednání člověka, jenž svým přičiněním zaviní smrt jiného. Jedná se o trestný čin.
celý pojem...
<   | 1 | 2 | 3 | 4 |    > 

O nás

Proti komu mohu uplatňovat svůj nárok

Z čeho mohu uplatňovat nárok na odškodnění

Jaký nárok, nároky lze uplatňovat

více

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti
Centrum odškodného, s.r.o.
IČ: 28 74 07 69
Bělehradská 1184/11
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 201 008, 475 201 025
odskodne@odskodne.cz

Vyhledávání

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.odskodne.cz pište na odskodne@odskodne.cz
Provozovatel stránek neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy.
Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky Označené jako "Doporučuje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference