Slovníček pojmů

Viník dopravní nehody

ten, kdo zavinil dopravní nehodu, velice záleží na rozhodnutí policie, která většinou viníka určí, ten je následně odpovědný za způsobenou škodu a je povinen ji poškozenému nahradit.
celý pojem...

Výživné na dítě

výživné představují peníze, které rodič vynakládá na uspokojování potřeb svého dítěte. V případě smrti jednoho nebo obou rodičů nastupuje na místo oživovatele stát nebo ten, kdo je odpovědný za smrt vyživovatele.
celý pojem...

Zákoník práce

zákon o právech a povinnostech zaměstnavatele a zaměstná, upravující právo na trhu práce. Upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Dále upravuje právní vztahy kolektivní povahy, ale také právní vztahy před vznikem nebo po zániku pracovní činnosti, postavení zaměstnance, zaměstnavatele, pracovní a bezpečnostní podmínky, odměňovaní, rovné zacházení, diskriminaci, zájmy zaměstnavatele, zacházení se zaměstnanci a jiné.
celý pojem...

Zdravotní potřeby, pomůcky, léky, pečovatelka, pečovatelská služba, invalidní vozíky

zdravotní potřeby člověka po nemoci nebo úrazu, kterých mu je zapotřebí, aby dokázal vykonávat každodenní potřeby, povinnosti, ale také sloužící k tomu, aby mohl žít co možná nejplnohodnotnější život.
celý pojem...

Životní minimum

právní výraz z oblasti sociální správy a pomoci, dané zákonem. Je to jakási minimální hranice objemu finančních prostředků, kterých by měl člověk dosahovat, aby mohlo docházet k pokrytí jeho základních potřeb v rozvinuté sociální společnosti.
celý pojem...

Životní úroveň

míra uspokojování materiálních a jiných potřeb jednotlivce. Je individuální, dána osobní spotřebou, úrovní vzdělání, pracovních a mimopracovních podmínek. Jedná se dosahování jisté úrovně vlastního života, života svých dětí a blízkých.
celý pojem...

Zlomenina, zlomeniny

porušení souvislosti kosti, dělí se na úplné a neúplné, traumatické a patologické, dále se také může jednat o zlomeniny únavové.
celý pojem...

Ztížení společenského uplatnění

jeho princip je dán slovy život, správně, harmonicky. Jedná se o stav člověka, jenž po úrazu, nemoci nemůže vzhledem k fyzickým překážkám vlastního těla dosahovat plnohodnotného a harmonického života.
celý pojem...

ZTP nárok

významem je zvláštně těžce postižený ( mentálně, zdravotně, smyslově ). Příčinou postižení může být zavinění jiné osoby. Takto postižený člověk dostává průkaz, jenž mu zajišťuje jisté mimořádné výhody, aby jeho postižení, bylo co nejmenší překážkou v jeho životě.
celý pojem...

Ztráta orgánu

vnitřního nebo vnějšího, k jehož ztrátě došlo následkem nehody nebo úrazu, včetně případné nutnosti chirurgického zákroku.
celý pojem...
<   | 1 | 2 | 3 | 4 |    > 

O nás

Proti komu mohu uplatňovat svůj nárok

Z čeho mohu uplatňovat nárok na odškodnění

Jaký nárok, nároky lze uplatňovat

více

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti
Centrum odškodného, s.r.o.
IČ: 28 74 07 69
Bělehradská 1184/11
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475 201 008, 475 201 025
odskodne@odskodne.cz

Vyhledávání

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.odskodne.cz pište na odskodne@odskodne.cz
Provozovatel stránek neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy.
Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky Označené jako "Doporučuje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference